RUJUKAN
PENERBITAN

Laman ini menyenaraikan semua ebook-ebook rujukan penerbitan yang percuma dan berbayar.

EBook ini adalah panduan mencetak buku secara Print on Demand (POD) bersama SenangTerbit.com.

Gunakan template ini untuk mempercepatkan proses merangka buku. Soalan-soalan berkaitan peluang, cabaran dan saiz pasaran turut disertakan supaya kita tidak lena dibuat idea yang bagus-bagus saja tentang penerbitan buku itu kelak.

 

PELANGGAN SENANG TERBIT

Senang Terbit PLT (LLP00006930 – LGN) | © 2013 – 2018 

senangterbit@gmail.com